Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

czwartek, 13 maja 2010

Lutomiersk

Lutomiersk położony jest 14 kilometrów na północny-zachód od Pabianic przy drodze Zgierz-Kalisz. Szkoła znajduje się przy wyjeździe z Lutomierska na lewo od trasy prowadzącej do Łodzi. Pod bramą miejsca parkingowe.


W okolicy Lutomierska odkryto jeden z najlepiej zachowanych śladów osadnictwa z epoki brązu. Prace wykopaliskowe prowadzone wzdłuż linii brzegowej Neru dowiodły, że kwitło tu życie. Odnaleziono szczątki osadnictwa z XIII i XIV wieku.

Wielkie znaczenie historyczne miało także odkrycie XI wiecznego cmentarza. Archeolodzy szacują, że było około 150 grobów ludności tubylczej i wojów z Rusi Kijowskiej.

Warto podkreślić, że wiele okolicznych miejscowości to właśnie od nazwisk tych wojowników bierze swoje nazwy.Zamek w Lutomiersku powstał w XIV wieku na miejscu książęcego grodu.
Zamek w Lutomiersku zaczęto wznosić w pierwszej połowie XV wieku, prawdopodobnie z fundacji rodu Zarębów, który był właścicielem włości do 1460 roku. Ceglana budowla została założona na planie kwadratu o boku 26 m. Składała się z południowego budynku mieszkalnego z przelotem bramnym i być może z budynku wschodniego. Zamek nie posiadał wieży. Badacze sądzą że budowla nigdy nie została do końca zrealizowana.
Po Zarębach zamek był rezydencją Poddębskich, a od roku 1518 Grudzińskich. W 1651 roku Wojewoda rawski Andrzej Grudziński herbu Grzymała, ufundował na miejscu zamku klasztor poreformacki.

Południowy dom zamkowy został wykorzystany jako skrzydło klasztorne. W południowej elewacji domu widać wyraźnie gotyckie elementy dawnego zamku. W części wschodniej domu widoczny jest zamurowany ostrołukowy przelot bramny z dwiema furtami oraz szczeliny w które chował się łańcuch mostu zwodzonego.
W roku 1650 zamek został zaadaptowany na pomieszczenia klasztorne, po przekazaniu go przez Andrzeja Grudzińskiego reformatom.
Obiekt wielokrotnie przebudowywano, tylko w jednej - południowej - ścianie po odsłonięciu tynku widać zamurowaną bramę wjazdową oraz podpory mostu zwodzonego.

Budynki znacznie ucierpiały podczas pierwszej wojny światowej, Niemcy wywieźli wtedy klasztorne archiwum tworzone od XVII wieku.
Do 1926 roku obiekt jednak odbudowano i przeznaczono na szkołę i internat, którymi zajęło się Zgromadzenie Salezjanów. W 1951 roku część zabudowań ogarnął pożar, po którym odbudowa trwała do 1974 roku.
Obecnie mieści się tu Salezjańskie Liceum Muzyczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz