Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

czwartek, 13 maja 2010

Grabarka

Święta Góra Grabarka położona jest w odległości 12 km od Siemiatycz; 0,5km od wsi Grabarka w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Do Grabarki prowadzi droga lokalna z pobliskich Siemiatycz w kierunku Hajnówki i Białowieży. Święta Góra znajduje się na Wysoczyźnie Drohickiej, w południowej części Niziny Północnopodlaskiej. W pobliżu płynie rzeka Moszczona, która 7 km dalej na południe uchodzi do rzeki Bug. Lasy otaczające Grabarkę to dawna Puszcza Mielnicka obecnie nazywane są Lasami Nurzeckimi.Góra Grabarka to święte miejsce prawosławia w Polsce. Znajduje się w Puszczy Mielnickiej, w południowej części Województwa Podlaskiego.


Miejsce to, znane jako święte od stuleci, otoczone jest szczególną czcią. Początki chrześcijaństwa na tych terenach związane są z obrządkiem wschodnim i wpływem kultury rusko-bizantyjskiej.
Na przełomie wieków XI i XII pobliski Mielnik i Drohiczyn były znaczącymi ośrodkami chrześcijaństwa wschodniego.

Na Świętej Górze Grabarce stoi cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. We wschodniej tradycji święto Przemienienia Pańskiego czyli Spasa należy do cyklu dwunastu najważniejszych świąt roku i obchodzone jest szczególnie uroczyście.

Prawdopodobnie kult ikony Spasa Izbawnika wpłynął na to, że miejscowa ludność obrała Spasa, za patrona cerkwi na Grabarce.

Nieznane są najstarsze dzieje Świętej Góry. Jest jednak wiele przesłanek wskazujących na szczególny charakter tego miejsca od wielu wieków.
Według legendy sanktuarium miało powstać tu już w XIII wieku, kiedy to na Górze Grabarce schowano przed Tatarami cudowną ikonę Spasa Izbawnika.

Cud na Świętej Górze
W 1710 roku Święta Góra zasłynęła z cudu, jaki miał miejsce podczas epidemii cholery, która dziesiątkowała ludność na terenie Podlasia. Legenda mówi, że w tym czasie zostało objawione pewnemu człowiekowi, iż uratować się można tylko na Świętej Górze Grabarka.


Po przybyciu wiernych z Siemiatycz i ustawieniu tu krzyża nastąpił cud. Ludzie zaczęli zdrowieć i nikt już nie umarł. Na wieść o tym wydarzeniu przybywali na Świętą Górę ludzie z całej okolicy. Latem 1710 roku zebrało się w tym miejscu około 10 tysięcy ludzi.

W tym samym roku, ocaleni wznieśli na Świętej Górze niedużą drewnianą kaplicę. Każdego roku 19 sierpnia przybywają tam tysiące pątników i odbywają się uroczystości Przemienienia.

Po kilku latach przerwy nastąpiło na Świętej Górze Grabarce odrodzenie tradycji pielgrzymowania. W maju 1980 roku przybyli tu pierwsi pielgrzymi jako zorganizowana grupa.

Od tego czasu, każdego roku, w maju, kilka tysięcy ludzi spotyka się na Świętej Górze.

Obok cerkwi znajduje się ponad 7000 krzyży wotywnych i ciągle przybywają nowe ustawione przez pielgrzymującą ludność.

Na Garbarce znajduje się jedyny w Polsce, żeński klasztor prawosławny pod wezwaniem Marty i Marii.
Źródło bijące u podnóża Świętej Góry do dziś uważane jest za cudowne.
Wybudowano nawet studnię pod dachem.Każdy może sobie tutaj nabrać wody z cudownego źródła. Można wypić na miejscu a można też nalać sobie wody do butelek. Przy studni są kubki i lejki.
Na sklepieniu Studni wymalowane są freski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz