Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

środa, 26 grudnia 2012

Szydłów

Szydłów – wieś w południowej Polsce, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Szydłów. W latach 1329-1869 miasto.


Współrzędne obiektu
50.591043
21.000706

Zespół zamkowy z 2 poł. XIV-XVII w. został wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 485 z 15.04.1967. Do kompleksu zamkowego bardzo łatwo trafić gdyż znajduje się on w obrębie miasta a długich i imponujących murów zamkowych nie sposób nie zauważyć. Najlepiej zaparkować na parkingu obok kościoła.
Początek Szydłowa datuje się na X wiek, kiedy to lokalny zbójnik Szydło zakłada grodzisko. Od jego to imienia nazwana jest miejscowość. wiąże się z tym faktem legenda przedstawiona na stronie http://www.szydlow.pl w następujący sposób:

Porastały onegdaj owe okolice rozlegle puszcze, pełne zwierza dzikiego, strachów i poczwar szkaradnych. Lecz trwogę największą budzi nie zwierz, nie kusy ale zbój surowy...  Zbój ów zwał się Szydło i był hersztem bandy napadającej na przejeżdżające karawany kupców i innych podróżnych. 

Prowadzący przez tutejsze lasy trakt uchodził za niebezpieczny przez owego zbója właśnie. 

Rabował on wiezione przez podróżnych kosztowności, które następnie ukrywał w miejscowych jaskiniach. 

Aż pewnego razu banda Szydły napadła na orszak królewski i wywiązała się walka pomiędzy zbójami i wojami króla. 

Władca klęknął na pobliskim wzgórzu i począł się modlić. Obiecał, że gdy Bóg da zwycięstwo, w miejscu gdzie klęczy wybuduje kościół. Tak też się stało. 

Zbójów wybito a schwytany Szydło wskazał jaskinię gdzie ukrywał zrabowane skarby. Król nakazał za owe kosztowności wybudować kościół i założyć osadę, którą od imienia zbója Szydłowem nazwano.

Pierwsze wzmianki pisane o Szydłowie pochodzą z początku XII wieku. Pierwsze wzmianki o zamku w tej miejscowości pochodzą z XIII wieku, kiedy to w 1255 roku przebywał w Szydłowie Bolesław Wstydliwy. 

Badacze sugerują, że zamek ów znajdował się na miejscu dzisiejszego kościoła Wszystkich Świętych. Nie są to jednak wiadomości potwierdzone naukowo. 

Budowę zamku istniejącego do dziś przypisuje się królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Opasał on murami obronnymi ponad 7000m2 powierzchni. 

Cały kompleks zamkowy składał się z dwóch części: budynek administracyjny ulokowany był w północnej części zaś rezydencja królewska w południowej. 

Wjazd do zamku wiódł przez zbudowaną w XVII wieku wieżę bramną, istniejącą do dziś. Zamek w Szydłowie przechodził różne koleje losu. 

Od czasów świetności, przez pożar w roku 1541, który niemal doszczętnie spalił całe miasteczko waraz z zespołem zamkowym,  kolejny pożar w 1630 in wreszcie najazd szwedzki... 

Starosta Józef Załuski w roku 1723 przeprowadził odbudowę zamku, jednak mimo to popadał on nadal w ruinę... w 1822 roku pozostałości zamku i murów przeznaczono do rozbiórki i wystawiono na licytację.

 Szczęśliwie zamiary te nie powiodły się i ruiny zamku wraz z resztkami murów obwodowych istnieją do dziś.Od początku XX wieku prowadzone są prace konserwatorskie.

Po wojnie odbudowano skarbczyk i ulokowano w nim niewielkie muzeum. Obecnie również prowadzone są intensywne prace restauracyjne.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz