Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

wtorek, 25 grudnia 2012

Pińczów

Pińczów – miasto w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu pińczowskiego, jak również miejsko-wiejskiej gminy Pińczów


Współrzędne GPS: 
N 50°31'26,46'' 
E 20°31'48,85''


Nikłe relikty zamku znajdują się na wzniesieniu leżącym na lewym brzegu Nidy. Na sąsiednim wzgórzu znajduje się Kaplica św. Anny wzniesiona w stylu manierystycznym w 1600 r. wg projektu Santi Gucciego. Oba wzgórza stanowiły niegdyś kompleks sytemu fortyfikacyjnego pińczowskiego zamku.Na wzgórzu, obok kaplicy ulokowane są kamienne figury świętych: św. Pawła, św. Tekli oraz Michała Archanioła. Powstały one w pierwszej połowie XIX w.
 

Już w średniowieczu doceniono obronne warunki ukształtowania terenu. Na wzgórzach mieścił się najpierw gród obronny a pod koniec XII wieku zbudowano pierwszy murowany zamek. 


Najstarsze pisemne wzmianki o nim pochodzą z 1400 roku. Zamek ten został zburzony a na jego miejscu, ówczesny właściciel dóbr w latach 1424-1428 Zbigniew Oleśnicki rozpoczął budowę nowego zamku. 

Wg Jana Długosza trwała ona ponad 30 lat. Budowla ta zapoczątkowała w Polsce nowy trend w architekturze łączący funkcje obronno-militarne z mieszkalnymi. 

W końcu XVI wieku właścicielami pińczowskiego zamku zostaje ród Myszkowskich, który rozbudowują go w roku 1600. Zamek zmienia styl na późno renesansowy oraz otrzymuje dodatkowe  umocnienia w postaci obronnego podzamcza.

 W 1655 roku zostaje zajęty przez wojska Karola Gustawa. Od 1727 roku zamek należy do Wielopolskich. 

Budowla z roku na rok podupada aż do roku 1799, kiedy to Franciszek Wielopolski zadecydował o jego rozbiórce. 

Pozostały po nim tylko nieliczne fragmenty fundamentów. 

W mieście na al. Piłsudskiego znajduje się budynek z przełomu XVIII i XIX w. przyozdobiony portalem z herbem Jastrzębiec pochodzącym z rozebranego zamku. W Pińczowie warto jeszcze zobaczyć:
  • Dawny zespół klasztorny oo. paulinów
  • Zespół klasztorny oo. reformatów na Mirowie
  • Dom Ariański (zwany również Drukarnią Ariańską) na Mirowie z przełomu XVI i XVII w.
  • Pałac Wielopolskich z 1789 r. Wzniesiony prawdopodobnie według projektu Franciszka Nax
  • Pawilon ogrodowy w kształcie baszty z XVI w. wybudowany przez Santi Gucciego.
  • Synagoga Stara, wybudowana w latach 1594-1609. Jest jedną z najstarszych synagog zachowanych w Polsce.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz