Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

czwartek, 21 czerwca 2012

Maciejowice

Maciejowice – osada na podbudowie miejskiej w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Maciejowice.

Współrzędne miejscowości

 N 51°41'32,84''
E 21°33'12,49''


Maciejowice to urocza miejscowość w centralnej Polsce. Historia osadnictwa na terenie Maciejowic sięga okresu neolitycznego. W znajdującym się tu muzeum można zobaczyć rezultaty pracy archeologów, którzy w latach osiemdziesiątych XX wieku prowadzili badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury łużyckiej.

Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1416 w której to Sandomierski Sąd Ziemski wydaje werdykt w sprawie granic między wsią klasztorną Kochów a Maciejowicami. W pierwszej połowie XV w dobra maciejowickie otrzymał od króla ród Ciołków. Jeden z jego potomków osiadł wraz z rodziną w Maciejowicach, przyjmując jednocześnie nazwisko Maciejowski od nazwy miejscowości. W 1507 roku stolnik sandomierski Kacper Maciejowski otrzymał od Zygmunta Starego przywilej lokacyjny na założenie miasta we wsi Ostrów. Obie miejscowości leżały na szlaku przeprawy przez Wisłę w kierunku Żelechowa i dalej w stronę Rusi. W związku ze zmianą koryta rzeki i wielkimi powodziami jakie nawiedzały ów Ostrów, lokalizację miasta postanowiono przenieść w okolicę wsi Maciejowice. Od tej pory stały się całością, przyjmując jednocześnie nazwę Maciejowice. 

W drugiej połowie XVII wieku właścicielem Maciejowic był wojewoda kijowski Michał Stanisławski, a następnie jego córka Anna. Ciekawostką może być fakt, iż była ona pierwszą w Polsce autorką kobiecego pamiętnika pisanego wierszem. W 1681 roku ufundowała kościół w Maciejowicach a w roku 1698 przekazała dobra maciejowickie proboszczowi Św. Krzyża w Warszawie, Michałowi Bartłomiejowi Tarle pochodzącemu ze Szczekarzewic. W roku 1705 ks.Bartłomiej Tarło sprzedał dobra maciejowickie Teodorowi Potockiemu, biskupowi chełmińskiemu. 10. X. 1794 r. na polach Podzamcza i pobliskiej wsi Oronne miała miejsce pamiętna bitwa, zwana bitwą pod Maciejowicami. W rezultacie zamek maciejowicki został doszczętnie zniszczony.

W XIX wieku dobra maciejowickie objął ordynat Stanisław Kostka hrabia Zamoyski, wychowanek Staszica. Na fundamentach zniszczonego zamku wybudował pałac, otoczył go parkiem a w samej miejscowości wybudował m.in. cegielnię, garkarnię, fabryczkę tkacką, gorzelnię oraz browar. BYł właścicielem bardzo postępowym. W 1803 roku zwolnił mieszczan z odrabiania pańszczyzny. Założył słynną na całą Europę szkółkę drzew i krzewów ozdobnych.

W swoich "Dziennikach" Stefan Żeromski pisał:
" Zwiedziliśmy szkółki drzew dzikich, park, pogadali z chłopami ubranymi w czamary szare i nająwszy w zarządzie bryczkę - pojechaliśmy do Maciejowic."
(z tomiku XXI)

W wyniku aktywności mieszkańców Maciejowic i okolicznych wsi w powstaniu styczniowym, władze carskie odebrały w 1870 roku Maciejowicom prawa miejskie.

W Maciejowicach warto zobaczyć:

  • Charakterystyczny dla budowy średniowiecznej rynek na którym znajduje się ratusz oraz pomnik poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Obecnie w ratuszu mieści się Muzeum Tadeusza Kościuszki i bitwy maciejowickiej, oraz Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. wokół rynku znajduje się kilka XIX-wiecznych budynków.
  • Kościół parafialny pw Wniebowzięcia NMP,  zbudowany w latach 1772 – 1780 a przebudowany w neogotyckim stylu wg  projektu Leonarda Marconiego w latach 1880 – 1881. Przykościelna dzwonnica pochodzi z roku 1821.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz