Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

sobota, 28 maja 2011

Mełgiew

Mełgiew – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w gminie Mełgiew.


Współrzędne obiektu
N 51,228578
E 22,779934

Do rejestru zabytków województwa lubelskiego wpisany jest zespół kościoła parafialnego w Mełgwi .

 Na zespół ten składają się następujące obiekty-:
 ·  stary kościół wzniesiony w latach 1726-1730, którego fundatorem był Jacek Stoiński - sędzia ziemski Lubelski, właściciel Podzamcza. Obecnie mieści się w nim muzeum regionalne (Izba Pamiątek Regionalnych 
·  nowy neogotycki kościół pod wezwaniem św. Wita wybudowany w latach 1906-1910,
·  dzwonnica murowana wzniesiona w koricu XVII klasycystyczna, w której znajdowały się niegdyś cztery dzwony zrabowane podczas I wojny światowej,
·   brama z kapliczką św. Jana Nepomucena 

Ludzie w okolicach Mełgwi przybywali już w czasach neolitu. W latach  przedpiastowskich  obszar  obecnej  gminy  zamieszkany  był przez Lędźwian - plemię Słowiańskie, jednakże nie występowały tu większe osady. Osiedleniu nie sprzyjały w XIII wieku liczne wojny, wojny domowe jak i najazdy tatarskie. Dopiero na przełomie XIII i XIV wieku powstały osady Mełgiew i Janowice. Były one własnością rodu rycerskiego herbu Lewart.  W następnym 100 -  leciu liczba osad rycerskich zwiększała się i tak powstały osady: Krzesimów i Trzeszkowice.

        W Polsce szlacheckiej podział  administracyjny kształtował się na poziomie województw, powiatów  a  najmniejszą jednostką terytorialną była parafia.  Pod parafię  podlegało od kilku do  kilkunastu wsi skupionych w obrębie  kościoła katolickiego.  XVI wieczna parafia Mełgiew obejmowała swoim  zakresem  wsie:  Mełgiew,  Janowice,  Krzesimów, Trzeszkowice, Minkowice, Krępiec, Wierzchowiska i Bystrzejowice.

        Po III rozbiorze Polski tereny Lubelszczyzny podlegały pod Galicję Zachodnią. Po wyzwoleniu obecna  gmina Mełgiew należała  do  Księstwa Warszawskiego. W toku licznych zmian w 1864 r. na mocy ukazu carskiego utworzono gminę Mełgiew pod którą podlegały wsie:  Dominów, Janowice, Jacków,  Józefów,  Kazimierzów,   Krępiec,  Minkowice  Górne,  Minkowice Dolne,  Mełgiew,  Smolarnia,  Trzeciaków,  Trzeszkowice, Złość i Żanecin. Równocześnie powstałą także gmina Krzesimów,  składająca się z gruntów chłopskich ( włościańskich) jak i folwarcznych ( dworskich).  Obecne wsie  sołeckie nazywane były  gromadami.  W  drugiej połowie  XIX wieku doszło  do reorganizacji samorządu gminnego w wyniku  czego zlikwidowano gminę Krzesimów i dołączono ją do istniejącej gminy Mełgiew.

        W sierpniu   1919  roku  sejm Polski  uchwalił nowy  podział administracyjny obszaru kraju. Powstało województwo lubelskie oraz powiat lubelski, do którego należała gmina  Mełgiew.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz