Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

sobota, 6 listopada 2010

Kośmin

Kośmin – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Żyrzyn.


Współrzędne obiektu

51.5624
21.9957


Na zespół dworsko – parkowy składa się :Parterowy budynek w klasycyzującym , uproszczonym detalu z piętrowym ryzalitem przykryty wielospadowym dachem. Park otaczający dwór tworzy od frontu dość dobrze czytelne wnętrza przejazdowe okolone drzewostanem , którego znaczna część to stały drzewostan dawnego parku.

Niewielki dwór otoczony parkiem wybudowała w miejsce starych zabudowań Anna z Kisielnickich wraz z mężem Tadeuszem Kossakiem w latach 1907-1911.. W 1911 r Kossakowie sprzedali dwór Zofii Zalewskiej za 46 tys. rubli. W 1935 dwór odkupiła Helena z Erbów Tańska , a po niej dziedziczą Tadeusz Tański, Anna Miklaszewska i Andrzej Miklaszewski.

W 1944 r w obawie przed Armią Czerwoną z pomocą partyzantów AK, właściciele opuścili dwór. W tym samym roku po reformie rolnej i przejęciu majątku przez Skarb państwa budynki przekazano w użytkowanie szkole.

Wieś położona jest w pradolinie Wieprza, otaczająca ziemię od strony zachodniej i północnej przy trasie Warszawa - Lublin. Strona południowa graniczy z najmłodszą wsią gminy - Cezarynem, będącym niegdyś awulsem Kośmina tzw. małym folwarkiem i powstałym w wyniku parcelacji części majątku pod koniec XIX wieku.

W XII wieku osada należała do Ziemi Stężyckiej i podlegała Zakonowi Benedyktów w Sieciechowie wraz z terenami Ziemi Lubelskiej z nadania księcia Henryka Sandomierskiego. Tym sposobem książę zagospodarowywał słabo rozwinięte ziemie Lubelszczyzny. Biskup Bodzanty w 1359 r. zwolnił mieszkańców od dziesięciny kościelnej na 30 lat, przyciągając masową migrację ludności. XV wiek był okresem kiedy Kośmin stał się wsią szlachty zagrodowej i należał do parafii Gołąb do 1942 roku.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego tak przedstawia dzieje wsi: "Kośmin zostawał długo w ręku Scypionów, następnie przeszedł do Miastkowskich, z kolei do Kamienickich a w roku 1879 nabył te dobra p. Lingenau. Miastkowscy pozostawili tu most łukowy na Wieprzu przy szosie, w 1856 roku zniesiony i zwykłym na palach zastąpiony.

Wieś składa się z 26 gospodarzy, posiadających po 15 mórg ziemi prócz serwitutów. We wsi mieszka też trzech szlachty, którzy mają po włóce ziemi, od dawna im nadanej za wojenne zasługi. Lud niezamożny trudni się uprawą cebuli."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz