Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

czwartek, 4 listopada 2010

Chełmce

Chełmce – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Strawczyn. Leżą w pobliżu drogi Miedziana Góra - Ruda Strawczyńska. Aby dojechać z niej do dworu czy kościoła, należy na skrzyżowaniu z drogą do Oblęgorka skręcić w lewo.


Współrzędne miejscowości
50°55'56″ N
20°29'29″ E

Dwór Jana Stanisława Tarły z XVII w., jedna z najstarszych tego typu budowli obronnych w Górach Świętokrzyskich. Niewykluczone, że pełnił rolę zboru ariańskiego. Zwany przez miejscowych "Kamienicą"


Prawdopodobnie dwór zawdzięcza miano zboru Waleremu Przyborowskiemu, który w powieści "Aryanie" umieścił w Chełmcach "gniazdo heretyckie". Pisał jednak o dużym zamku, w którym spotykali się uczestnicy spisku przeciw królowi Janowi Kazimierzowi i zwolennicy poddania Rzeczypospolitej Szwedom. Drugi powód, dla którego przylgnęło określenie zbór mógł być taki, że mąż Anny Ostrogskiej - ona to ufundowała ową budowlę pod koniec XVI w. - był wyznania prawosławnego, a więc innowiercą.
Za tym, że był to dwór obronny przemawiają grube na metr mury i fakt, że cała powierzchnia pierwszego piętra stanowiła jedno pomieszczenie, do którego nie można było wejść z parteru. Najprawdopodobniej dostęp na piętro możliwy był poprzez most zwodzony przerzucony na drogą. Stwarzało to doskonałe warunki do obrony przed napastnikami.
Od XVII w. pozostawał własnością możnego rodu Tarłów, dla których jednak nie był godną rezydencją. Według legendy, gdy wojewoda Jan Tarło chciał zaprosił do Chełmiec biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, ten odparł mu, że do byle chałupy nie pojedzie. Urażony wielmoża kazał więc zbudować w pobliskim Podzamczu Piekoszowskim pałac dorównujący biskupiemu w Kielcach.
A dwór w Chełmcach popadał w ruinę. Nie oszczędzały go pożary, ludzie o niego nie dbali. Niewiele brakowało, aby się zawalił lub został rozebrany. Prawie 20 lat temu kupił go Tadeusz Borsa, były konserwator wojewódzki. Sprawił nowy dach i rozpoczął prace remontowe. Jak widać - trwają do dziś. Obecny właściciel uważa budynek za najstarszy murowany dwór w województwie.
Po przeciwnej stronie drogi, naprzeciw dworu jest ścieżka prowadząca na Górę Zachetnią, gdzie niegdyś wydobywano galenę - rudę ołowiu. Idąc drogą w kierunku południowym, dotrzemy do wczesnobarokowego kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja. Wybudował go wspomniany już wojewoda Tarło. Na łuku oddzielającym nawę od prezbiterium umieszczono płaskorzeźbę lwów podtrzymujących herb Tarłów - Topór.
Kościół w Chełmcach - z racji położenia na wyniosłym wzgórzu - jest doskonale widoczny z dużej odległości. Plac wokół niego z kolei to doskonały punkt widokowy. Można stamtąd podziwiać Kielce i przepiękną panoramę Gór Świętokrzyskich - od Miedzianki czy Góry Dobrzeszowskiej na zachodzie po Łysicę i Święty Krzyż na wschodzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz