Tytułem wstępu

Na wstępie chciałam zaznaczyć, iż blog mój w żaden sposób nie aspiruje do miana jakiegoś poważniejszego przedsięwzięcia naukowego i ma głównie charakter hobbystyczny i w pełni amatorski. Intencją moją było, jest i będzie, zachęcenie czytelnika do odwiedzenia tych cudownych miejsc w Polsce oraz do zapoznania się z ich historią, klimatem. Poszczególne teksty (głównie w opisach miejscowości) pochodzą nieraz z trzech-czterech źródeł (całkowicie ze sobą przemieszanych), tak więc zdecydowałam się (przed wszystkim ze względu na czytelność i specyfikę przekazu www) nie podawać dziesiątków przypisów do każdego liczącego parę słów fragmentu. Informacje zamieszczone w w moim blogu dotyczące zamków pochodzą głównie z "Leksykonu zamków w Polsce" [ autorzy: Salm Jan, Kołodziejski Stanisław, Kajzer Leszek] oraz stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Zaś wiadomości dotyczące samych miejscowości znajduję głównie w Wikipedii, na stronach tych gmin i miejscowości, bądź też ze stron prywatnych poświęconych danym miejscowościom czy obiektom. Jeżeli jednak, ktoś poczuje się urażony gdy wykorzystam jego wiadomości, proszę o kontakt. Napiszę sprostowanie lub usunę takowe wiadomości z mojego bloga.

Będę ogromnie wdzięczna za wszelkie uwagi, zarówno dot. ew. błędów rzeczowych, ortograficznych, faktograficznych i innych. Propozycje, pomysły, sugestie dot. układu treści, nowych tematów, i inne uwagi proszę przesyłać na adres: jagusinka@gmail.com
Tuż pod tym tekstem jest księga gości - możesz napisać co myślisz o moim blogu :)

KSIĘGA GOŚCI

KSIĘGA GOŚCI - pisz szczerze, każda opinia jest dla mnie ważna :)

Możesz tutaj napisać co myślisz o moim blogu :)

Obserwatorzy

poniedziałek, 28 czerwca 2010

Piotrków Trybunalski -Byki

Żeby dotrzeć do zamku, należy trasą z Łodzi, za wiaduktem skręcić w prawo w ulicę Kasztelańską (druga ulica). Za paręset metrów ukaże się sylwetka zamku zaraz przy drodze, po lewej stronie. Zaparkować można gdziekolwiek obok.


Współrzędne GPS:
N 51°26'12,53''
E 19°39'42,80''

W zamku siedzibę ma piotrkowski oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. W tygodniu wejść można, z racji funkcji, jaką obecnie pełni obiekt, natomiast w weekendy jest to niemożliwe.

Zamek, a raczej dziś już pałac w Bykach. został wzniesiony w XV, lub XVI wieku w stylu późnogotyckim przez rodzinę Jaxów herbu Gryf.
Nazwali się oni Bykowskimi, przejmując nazwisko od nazwy miejscowości, której byli właścicielami.


Około roku 1604 zamek został zmieniony na renesansowy pałac. Przebudowy dokonał wojewoda sieradzki Jan Stanisław Bykowski z małżonką Petronelą z Małachowic Małachowską, kasztelanką łęczycką.

W roku 1705 wieś przeszła na własność rodu Wężyków. Jednak nigdy tu nie zamieszkiwali, przez co zamek popadł w ruinę. Sprawozdanie na temat ówczesnego wyglądu i stanu budowli pochodzi z roku 1821, kiedy przejeżdżał tędy Julian Ursym Niemcewicz. Pisał on o zaniedbanej, a niegdyś bogatej rezydencji.
Odbudowy obiektu podjęli się dopiero jego nowi właściciele-Jeziorańscy. Prace zakończono w roku 1847. Jednak kierując się oni walorami użytkowymi zatarli w bryle budynku jego pierwotne cechy.
Podczas I wojny światowej w zamku stacjonowały wojska niemieckie. Panowie Ci niestety zostawili po sobie pamiątkę w postaci zdewastowanego pierwszego piętra.

Następna wojna przyniosła zniszczenie północnej części pałacu, co pociągnęło za sobą częściową rozbiórkę baszty.

Zaraz po drugiej wojnie światowej, ówczesny właściciel zamku i niewielkiego gospodarstwa rolnego, Maksymilian Czarniecki przekazał zniszczony przez obie wojny światowe obiekt do dyspozycji szkolnictwa.

W latach 1959-1964 zamek został gruntownie odremontowany kosztem ówczesnych siedmiu milionów złotych. Kolejno w budynku swe siedziby miały: Technikum Rolnicze, Policealne Studium Weterynaryjne, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. Od roku 1980 mieści się tu Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Zamek stoi w parku, który kiedyś był znacznie większy i prawdopodobnie obwiedziony kanałami. Jest to budowla jednopiętrowa na planie wydłużonego czworoboku wziesiona z cegły i pokryta tynkiem. W środkowej części zamku znajduje się dwukondygnacyjny ryzalit bramny nazywany też wieżą. W części przyziemnej jest brama przejazdowa.

Po obu stronach budynku znajdują się dwie baszty-alkierze (pierwotnie zamek posiadał cztery baszty). Jedna z nich jest prawdopodobnie pozostałością po starej warowni. Baszta ta na planie kwadratu, wyżej sześcioboczna, posiada przyporę i otwory strzelnicze. Druga, kwadratowa baszta prawdopodobnie mieściła w przeszłości kaplicę.

W części środkowej zamku, zwieńczonej gzymsem wspartym na konsolkach zachowały się oryginalne późnorenesansowe obramienia okien. W tej części we wschodniej i zachodniej elewacji ryzalitu, na pierwszym piętrze znajdują się prostokątne okna w profilowanych obramieniach, zwieńczone gzymsami, pod którymi zachowały się fryzy z fragmentami napisów łacińskich.

Na drugim piętrze znajdują się trzy półkoliste okna, zamknięte we wspólnym obramieniu, wieńczonym walutowo, z kartuszem herbowym pośrodku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz